Printvriendelijke versieVerstuur per e-mail

Het Linux platform bestaat uit een aantal actieve leden van CompUsers die hun ervaringen met het besturingssysteem Linux uitwisselen, en bijdragen aan het uitdragen vanTux, de Linux mascotte die ervaringen naar andere leden. De doelstellingen van het platform zijn kort samengevat:

  • Linux onder de aandacht van de leden van CompUsers te brengen en het gebruik ervan te bevorderen (advocacy)
  • leden van CompUsers te helpen bij installatie en configuratie van Linux, met name naast een bestaande Windows installatie, en met problemen bij het gebruik ervan.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken ontplooit het platform de volgende activiteiten:

  • Het geeft acte de présence op de CompUfairs. De medewerkers van het platform laten u daar kennis maken met Linux, geven informatie en beantwoorden vragen.
  • Het platform verzorgt lezingen, workshops etc., zowel op de CompUfairs als tijdens andere evenementen.
  • Medewerkers van het platform schrijven artikelen over Linux en er mee samenhangende zaken in de SoftwareBus, het officiële orgaan van CompUsers.
  • Het platform publiceert artikelen en andere actuele informatie over Linux op de website van het platform, linux.compusers.nl.

Ook op de komende CompUfair van 22 april 2017 in het H.F. Witte Centrum te De Bilt staan wij, de medewerkers van het Platform Linux, natuurlijk weer voor u klaar in de grote hal. U kunt met alle Linux en open source gerelateerde vragen bij ons terrecht. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de zgn. overstappers. Wij kunnen u adviseren bij het zoeken naar alternatieven voor Windows-software die u gewend bent te gebruiken. Mochten directe alternatieven niet voorhanden zijn, dan is het in veel gevallen ook mogelijk om Windows-software te gebruiken in Linux. Voor dat laatste is het softwarepakket Wine beschikbaar, zonodig aangevuld met een al dan niet commerciële grafische schil om dat pakket. Wij kunnen u daar alles over vertellen.

 

Het Linux platform van CompUsers richt zich vooral op de beginnende Linux gebruiker. Dat zal meestal een Windows gebruiker zijn, die nieuwsgierig is naar de wereld buiten Windows. Het platform besteedt dan ook de nodige aandacht aan de migratie van Windows naar Linux, de problemen die een nieuwe gebruiker daarbij kan ondervinden, maar ook de nieuwe mogelijkheden.

Onder Windows kunnen mensen zich al vertrouwd maken met allerlei software die ze ook onder Linux zullen tegenkomen. Vooral open source software biedt vaak versies voor zowel Linux als Windows. Belangrijke voorbeelden zijn het kantoorpakket van LibreOffice, de web browsers Firefox en Google Chrome en de beeldbewerkingsprogramma’s The Gimp en Krita, maar er is veel meer. Het platform propageert dan ook het gebruik van open source software, ook onder Windows. Kijk maar eens bij Software in het hoofdmenu. Een interessant voordeel ervan is dat het gratis is, en vaak van uitmuntende kwaliteit.

De platform leden communiceren met elkaar via e-mail.

Als u, als CompUsers lid, belangstelling hebt om aan het Linux platform deel te nemen kunt u zich via dit formulier aanmelden. Deelname is gratis, maar er wordt wel van u verwacht dat u zich actief inzet.

Als lid van CompUsers kunt u, mits u bent ingelogd, commentaar geven op de artikelen van het Linux platform. Klik daartoe op „Reactie toevoegen” onderaan de pagina.

 

Categorieën: