HCC Forum

Compleet blokgestuurd HCCm systeem te koop

Ik ben overgestapt op het Dinamo systeem zodat ik analoge en digitale treinen door elkaar kan laten rijden.

Daardoor heb ik een compleet blokgestuurd HCCM systeem staan wat ik niet meer gebruik. Een aantal 19"rekken, een heel stel blokkaarten maar ook alle andere kaarten liggen op zolder.

Iemand die denkt dat hij geen compleet systeem nodig heeft, maar gewoon een paar kaarten, willekeurig welke, is welkom om contact op te nemen. Voor kleine bedragen kom je een heel eind. Ruilen voor iets dat met treinen te maken heeft is ook een optie. En als je goed bent in het repareren of onderhouden van treinstellen en/of locomotieven, kan dat ook een goed ruilmiddel zijn.

mijn emailadres is: dick.rijneker-apestaart-modr.nl

Afspeelsnelheid in Adobe Premiere elements 15

Hallo allemaal,

Ik heb al mij oude videobanden gedigitaliseerd met het programma "Debut".
Dit is (boven verwachting) heel goed gebeurd.
Voor VHS kwaliteit, vind ik het prima.
Als ik de filmpjes (.mp4) afspeel op de PC (VLC player), gaat dat heel goed.

Nu komt het 'probleem'.
Als ik een stukje bewerk met Adobe premiere elements 15 en save voor de PC, dan is de snelheid van het beeld veel te hoog.
Het beeld haalt zelfs het geluid in, op de helft van het filmpje (10 min) is het beeld al 1 minuut eerder
Het lijkt wel of er beelden weg gelaten worden.
Dit is al met het beeld, als ik de film alleen importeer, en afspeel (hoewel ik dan geen geluid heb) in Adobe.
Het beeld wordt dan veel te snel afgespeeld (in Adobe).

Ik werk met een desktop PC Intel Core I7 3,7GHz met 16GB geheugen en Windows 10

Iemand een idee waar het fout gaat?

Lift aansturing met Arduino

Beste forumbezoeker,
Ik ben een beginnend Aruino gebruiker en heb na wat testjes een programma gemaakt voor het besturen van een lift met 3 verdiepingen.
Met wat hulp van een medegebruiker heb ik het voor elkaar gekregen dat het werkt maar ik moet dan de motor, d.m.v. een drukknop, links of rechtsom laten draaien. Ik heb een opzetje gekregen om dit automatische te laten verlopen en heb dit ingebouwd. Het gedeelte van de motoraansturing komt door de compiler heen maar hij stopt steeds op het bestaande deel met de melding "ButtonState2" does not name a type. Met de handmatige motoraansturing werkte dit deel zo prima. Het uploaden van het bestand lukt niet vandaar dat ik hieronder de gehele list heb geplaatst. Wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt voor de medewerking.
Ad de Laat
a.de.laat@hccnet.nl

/* Aansturing lift met 3 verdiepingen. (beganegrond, 1e verdieping en 2e verdieping)
* D.m.v. eindschakelaars wordt de motor gestopt.
* Motorsturing d.m.v. L293D
*/
const int verd2 = 7; //Drukknop 2e verdieping naar D7
const int verd1 = 5; // Drukknop 1e verdieping naar D5
const int beg = 4; // Drukknop beganegrond nnar D4
const int relais = 6; // aansturing motor via D6
const int eindstop2 = 3; //Eindschakelaar 2e verdieping D3
const int eindstop1 = 2; //Eindschakelaar 1e verdieping D2
const int beganegr = 8; //Eindschakelaar beganegrond D8
int buttonState2 = 0; //reset drukknop verdieping op 0
int buttonState1 = 0; //reset drukknop verdieping op 0
int buttonState0 = 0; //reset drukknop verdieping op 0
int potPin = 0; //reset stand regelbare weeerstand op 0
int switchPin = 9;
//int enablePin = 10;
int in1Pin = 11; // Aansturing L293D op IN1 vanuit D11
int in2Pin = 12; // Aansturing L293D op IN2 vanuit D12
int X = 0; // maak X=0
int Y = 0; // maak Y=0
int Waardeverd1; // maak digitalewaarde verd1
int Waardeverd2; // maak digitalewaarde verd2
int Waardebeggr; // maak digitalewaarde beg
void setup() {
pinMode(verd2, INPUT); // maak van D7 een input
pinMode(verd1, INPUT); // maak van D5 een input
pinMode(beg, INPUT); // maak van D4 een input
pinMode(relais, OUTPUT); // maak van D6 een output
pinMode(eindstop2, INPUT); // maak van D3 een input
pinMode(eindstop1, INPUT); // maak van D2 een input
pinMode(beganegr, INPUT); // maak van D8 een input
pinMode(Waardeverd1, INPUT); // maak van D5 een input
pinMode(Waardeverd2, INPUT); // maak van D7 een input
pinMode(Waardebeggr, INPUT); // maak van D4 een input
pinMode(in1Pin, OUTPUT); // maak van D11 een output
pinMode(in2Pin, OUTPUT); // maak van D12 een output
pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP); // maak van D9 een input

Serial.begin(9600); // zet de seriele monitor op 9600 baut

}
void loop()
{
int speed = analogRead(potPin) / 4; // leest de motorsnelheid uit potmeter /4
boolean reverse = digitalRead(switchPin); // bepaald de richting van de motor
setMotor(speed, reverse); // geeft setmotor de berekende waarden
}
void setMotor(int speed, boolean reverse) // stuurt de motor aan
{

{
int Waardeverd2 = digitalRead(verd2); //zet de digitalewaarden van D6 Waardeverd2
int Waardeverd1 = digitalRead(verd1); //zet de digitalewaarden van D5 Waardeverd1
int Waardebeggr = digitalRead(beg); //zet de digitalewaarden van D4 Waardebeggr

if (beganegr == HIGH){ //waarde bepaling t.b.v. Motoraansturing links of rechtsom
(X=0);}
if (eindstop1 == HIGH){
(X=1);}
if (eindstop2 == HIGH){
(X=2);}
if (Waardebeggr == HIGH){
(Y=0);}
if (Waardeverd1 == HIGH){
(Y=1);}
if (Waardeverd2 == HIGH){
(Y=2);}

if (Y>X){ // Motoraansturing links of rechtsom
(in1Pin=HIGH, in2Pin=LOW);}
if (Y<X){
(in1Pin=LOW, in2Pin=HIGH);}
if (Y==X){
(in1Pin=HIGH, in2Pin=HIGH);}
}
}
//Serial.println(buttonState);
//delay(1);
buttonState2 = digitalRead(eindstop2); // Maakt status drukknop, verdieping 2, digitaal
if (Waardeverd2 == HIGH){ // als D7 is 1
digitalWrite(relais, HIGH); // maak D6 = 1
}else if (buttonState2 == 1){ // als buttonState 2 gelijk is aan 1
digitalWrite(relais, LOW); // maak D6 = 0
}

buttonState1 = digitalRead(eindstop1);
if (Waardeverd1 == HIGH){
digitalWrite(relais, HIGH);
}else if (buttonState1 == 1){
digitalWrite(relais, LOW);
}

buttonState0 = digitalRead(beganegr);
if (Waardebeggr == HIGH){
digitalWrite(relais, HIGH);
}else if (buttonState0 == 1){
digitalWrite(relais, LOW);
}
}
}

password

Mijn vraag: Is het programma 1PASSWORD op de site www.haveibeenpwnded.com wel veilig i.v.m. het account hack verhaal wat op het moment in omloop is.

Met Vriendelijke Groet,

Stuf

Inrichten en beheren iPads

Hallo,

voor mijn werk moet ik regelmatig iPads installeren en beheren.

Nu gebeurt dat nog stuk voor stuk en moet ik iedere keer weer bedenken waar wat zit.

Zijn er tools om dit eenvoudiger te doen, bijvoorbeeld meer met een image werken die je erheen stuurt?

Jeroen

UPDATE KB2864202 mislukt altijd

L.S.
Ik heb een ASUS N90S laptop met windows 7 en de update KB2864202 lukt NOOIT!!!!
Iedere keer bij "afsluiten" wordt de update weer geinstalleerd, maar ieder keer gaat het mis. Als ik de laptop weer opstart en in de geschiedenis van de updates kijk is de update WEEER mislukt.
Wie weet hier een oplossing voor?

Spontane herstart computer

Sinds enige tijd heeft mijn computer last van spontaan herstarten.
Als ik hem aanzet, kan het ding uren aanstaan en zomaar een keer herstarten.
Als ik de logboeken ga kijken lees ik daar hetzelfde als wanneer ik op de reset druk.
Nu kan ik me voorstellen dat er vijf miljoen redenen te bedenken zijn waarom dit gebeurt en wordt er ook niet makkelijker van dat het maar eens in de zoveel uur gebeurt, maar weet iemand een manier om zo'n gebeurtenis te vangen onder vermelding van de oorzaak?
Een soort vangschakeling dus?
Vast bedankt,

Wim Kreuger

SMTP van hccnet.nl geeft foutmelding in Outlook Express

Op een oude XP- computer gebruik ik Outlook Express voor het versturen van mail aan leden van een groep.
Ik ben lid van HCC geworden om gebruik te kunnen maken van de SMTP-service. Mijn internetprovider NLE biedt geen e-mail-ondersteuning.
SMTP van gmail werkt prima met Outlook Express, maar het nadeel is dat antwoordmail bij Gmail terecht komt.
Met de instellingen die hcc opgeeft voor de SMTP-server krijg ik de foutmelding: 0x800CCC0F
Het wijzigen van de poorten naar 25 of 587 helpt niet.

Dezelfde hcc- SMTP instelling in een ander mailprogramma werkt wel. Maar ik wil per se Outlook Express blijven gebruiken. Weet iemand waarom Outlook Express niet werkt met SMTP van hcc?
Groet,
Arjen

Computer Treindienstleiding: gezocht beta tester(s) versie voor ExpressNet

Allen,

ik heb nu ook een versie van mijn computer treindienstleidings programma voor Expressnet.
Deze versie is ontwikkeld en getest met Lenz Digital Plus 3.5/3.6.
Op mijn testemplacementdraait deze versie stabiel.

Er zijn nogal wat digitale systemen die het Expressnet interface protocol verstaan.
Daarom wil ik graag in contact komen met modelspoorders die zo’n digitaal systeem hebben en die op (een deel van) hun emplacement een test willen doen met mijn programma.
Daarbij kunt u rekenen op ondersteuning rekenen van een ervaren gebruiker.

U krijgt daarvoor een beta test versie van het programma met alle documentatie op een USB stick.
Een installatie van het programma is niet nodig, u kunt het gebruiken nadat u de stick in een windows PC met XP, Vista, 7 of 10 hebt ingeplugd.

Als u eerst het programma in actie wilt zien, dan nodig ik u graag uit om te komen kijken bij mij of bijeen andere gebruiker.

Als u belangstelling hebtstuur dan een persoonlijk bericht of een e-mail aan trdl@xs4all.nl.

Met vriendelijke groet,Willem Pieper.

Computer treindienstleiding voor de prive modelbaan

Allen,

in de afgelopen jaren hebik een programma gemaakt waarmee je je digitale modelbaan bedient alstreindienstleider / (rangeer)machinist.
Daarmee kun je je treineninteractief laten rijden of automatisch, en ook gecombineerd automatisch eninteractief. Het programma is heel tolerant voor treinen die niet op tijd zijn.
Ook kun je eenvoudig een trein omleiden of opheffen.

Op bijeenkomsten van deHCC-modelbaan heb ik daar al een en ander over vertelt en het programmagedemonstreerd. Op de site van de HCC-m staan een video (14 min) en tweepresentaties.

Het programma is gemaaktvoor een PC met Windows XP, Vista, 7 of 10.
De versie voor hetLoconet interface protocol draait al op enkele grotere prive modelbanen met eenUhlenbrock Intellibox centrale (IB-1 of IB-2) en is heel stabiel.

Als u het programma wiltproberen op (een deel van) uw digitale modelbaan, dan kunt u bij mij een basisversie bestellen. Deze kunt u een onbeperkte tijd gebruiken.
U krijgt dan het programma met alle documentatie en met voorbeelden vanemplacementen op een USB stick. Een installatie van het programma is nietnodig, u kunt het gebruiken nadat u de stick in een windows PC hebt ingeplugd.
De kosten zijn die van eenUSB stick en het verzenden, totaal € 8.

Als u eerst het programmain actie wilt zien, dan nodig ik u graag uit om te komen kijken bij mij of bijeen andere gebruiker.

Als u belangstelling hebt stuur dan een persoonlijk bericht of een e-mail aan trdl@xs4all.nl.

Met vriendelijke groet,Willem Pieper.

Vraag en Aanbod HCC!m-leden

Op de vorige versie van onze website was er een pagina Vraag en Aanbod bedoeld om HCC!m-leden de ruimte te bieden zaken die betrekking hadden op modelbaanautomatisering aan te bieden of te vragen. Toen ging het hoofdzakelijk om hardware. Tegenwoordig zijn er meer zaken, die in de "aanbieding" zouden kunnen zijn. Denk bijv. aan de databases van de verschillende demobanen. Of tekeningen van banen en de opbouw daarvan. Veel kun je al vinden op onze website en zijn daar alleen toegankelijk voor leden. Het nadeel van onze huidige website is dat je betrekkelijk veel moet klikken om daar te komen.

Daarom de start van dit draadje op deze plek. De gedachte is om op deze plek van alles te delen wat betrekking heeft op modelbaanautomatisering, zoals:
 • iets te koop aanbieden.
 • iets te koop vragen.
 • files beschikbaar stellen, bijv.:

  • databases van (demo)banen.
  • sketches van bijv. Arduino-oplossingen.

Het aanbieden van leden-items kan dan gaan via een link naar zo'n ledenitem in het beveiligde deel van onze website. Je moet dan als lid ingelogd zijn of inloggen. De rest kan als bijlage bijgeplaatst worden.

Er zullen in dit draadje wel enkele regels moeten gelden om e.e.a. zo zuiver mogelijk te houden:
 • Indien je ingelogd bent en dus lid van HCC!(m) kun je een bericht plaatsen.
 • Vraag of aanbod moet gaan over modelspoor en/of modelbaanautomatisering.
 • Wil je ergens over discussiëren gebruik dan niet dit maar een apart draadje en verwijs er hier naar. Anderszins wordt een discussie verwijderd.
 • Alle items in dit draadje moeten 'af' zijn, dus a.u.b. geen halve programma's bijv. gebruik daarvoor een apart draadje.

Linux installeren op Chromebook

Beste mensen, ik werk met een Lenovo N23 chromebook met daarop het ChromeOS besturingssysteem.
Via Crouton heb ik wel eens ubuntu geinstalleerd, maar ik krijg dan iedere keer het foutmelding scherm en moet ik met Ctrl D dit weer skippen.
Ik zou graag Chrome OS willen verwijderen en een volledige linux distro installeren, een lichtgewicht, zoals bijvoorbeeld Bodhi OS
Zonder gebruik te maken van Crouton. Wie heeft hier ervaring mee? Op internet wordt er hier en daar wel eensover geschreven, in sommige artikelen las ik dat men zelfs de schrijfbeveiliging handmatig moet veranderen.
Zijn er ook HCC linux groepen die elkaar daarbij helpen?
Adviezen zijn welkom!

Mvg

Hans

vraag van de week: "Foto’s van je Android-smartphone naar je computer overzetten?

Toch wel apart als er een artikel verschijnt over het importeren van foto's vanuit een aangesloten telefoon.
En dat daarbij even voorbij gegaan wordt aan de standaard functionaliteit van Windows10.
Op de nieuwste versie van Windows10 staat een "Foto's app", Rechts boven aan het scherm staat Importeren, en ja, na het aansluiten van mijn telefoon worden de foto's gevonden en gecopieerd naar een (instelbare) map.

Icarus 3D printer

Ik heb een tijd geleden een Icarus 3D printer aangeschaft via iBood. Het lukt me om 3D te printen, alleen als ik b.v. een rond kokertje wil printen, is het niet stevig. De cirkeltjes materiaal die hij steeds boven elkaar print zitten niet vast gnoeg aan elkaar. Je kan het gemakkelijk afbreken in het midden (heb je twee kleine kokertjes, helaas).
Is daar iets aan te doen?

Canoscan 8600F werkt niet onder Windows 10

Kort geleden installeerde ik Windows 10. Echter, de software voor mijn flatbed scanner Canoscan 8600F wordt niet meer door Canon ondersteund. Met als gevolg dat je een nog goede scanner (!) niet meer kunt gebruiken.
Wie heeft een idee hoe je dat toch voor elkaar krijgt?
Bedankt alvast

updates wel te downloaden, niet te installeren

Ik gebruik W10 Home en heb sinds een paar maanden last van niet te installeren updates.
Updates voor Office komen wel binnen en worden netjes geïnstalleerd, maar (cumulatieve) systeemupdates niet. En ook updates voor NVDIA, Tom-tom en Adobe Flash niet.

Bij KB 4088776 ontvang ik foutmelding Ox800706be nadat de download 100% is voltooid.
Bij KB 4058043 de melding Ox8007060a

Iemand enig idee hoe dit te verhelpen?
Uitschakelen BITS, weggooien opgeslagen updates etc werkt niet.

Cura 3.2.1 en de Anet A6 printer

Anet A6 instellen op de nieuwe Cura 3.2.1?

telkens bij het opstarten van Cura wordt gevraagd of ik deze nieuwe verzie wil downloaden en installeren.
er zijn veel printers voorbereid, behalve de Anet A6.
er zijn een paar gegevens bekend, maar er wordt veel meer gevraagd.
dus: wie weet hoe ik de juiste instellingen kan maken?
onderwijl ben ik weer terug bij de oude werkende verzie.
graag wil ik naar de nieuwe verzie, al is het alleen maar om van de melding af te zijn.

groeten, Dré (of was het nou 3Dré?)

Satelliet-TV op desktop

Geacht HCC-Forum,
Graag zou ik op mijn PC buitenlandse TV-uitzendingen bekijken, zoals bvb. het Oostenrijkse ORF2, wat in mijn zenderaanbod van de Belgische Telenet niet aangeboden wordt.
Wegens zendingsrechten kan ik sommige uitzendingen ook niet via internet ontvangen, maar ORF schrijft wel dat ik met een schotelantenne alle uitzendingen vrij kan bekijken.
Zelf werk ik op mijn PC al lang met Linux-Fedora en daarvoor zou ik een TV-kaart kunnen kopen, maar er zou ook een mogelijkheid zijn met een USB-stick, zoals bvb. van Amazon:
https://www.amazon.de/dp/B00E97HVJI/...v_ov_lig_dp_it
Voor de satellietverbinding zou een schotelantenne van 60 cm volstaan, die zou moeten afgesteld staan voor Astra 19.2, en die schotelantenne vond ik ook bij Amazon, met onderaan op de bladzijde een passend statief en een signaalmeter:
https://www.amazon.de/dp/B00NP5DQ1M/...v_ov_lig_dp_it
Daarbij is er natuurlijk ook nog een coaxkabel en een programma nodig, zoals bvb. MythTV.

Omdat ik geen ervaring in schotelantennes heb, ben ik helemaal niet zeker of ik de juiste materiaalkeuze gemaakt heb, en daarom had ik mijn probleem graag aan dit HCC-Forum voorgelegd.
Wellicht zijn er HCC-leden die wel reeds Satelliet-TV op de computer bekijken?

Alleszins hartelijk dank bij voorbaat voor elk antwoord.
Met vriendelijke groeten,
Gaston Verhulst,
Sint-Niklaas - België.

Pagina's