Van Windows naar Linux, installatie: Bladzij 3 of 3

Als u voor een andere werkomgeving in de vorm van een Ubuntu of Mint variant hebt gekozen zal het bureaublad er anders uitzien en op een andere wijze moeten worden bediend. Boven het bureaublad toont Linux Mint om te beginnen een welkomstscherm met een reeks koppelingen naar onder meer documentatie die u bij het gebruik van het systeem kunnen helpen. Bij wijze van voorbeeld toont afbeelding 8 het welkomstscherm boven het bureaublad van Linux Mint Cinnamon.


Afbeelding 8

Alle Ubuntu varianten laten hun installatie op precies dezelfde wijze verlopen, met dien verstande dat de start van de installatie van Lubuntu (Ubuntu met LXDE) zoals hierboven beschreven wat anders verloopt, en de schermen van Kubuntu (Ubuntu met KDE) anders zijn vormgegeven.

Ook de installatie van de Linux Mint varianten verloopt op dezelfde manier, zij het dat de installatie zoals hierboven beschreven vanuit het Live systeem wordt gestart door op het installatiepictogram te klikken. Eerst verschijnt dan het welkomstscherm van afbeelding 1 met alleen het linkerpaneel voor de taalkeuze, net als bij Lubuntu. Ook de vormgeving van de schermen van elk der varianten is gelijk aan die van de overeenkomstige Ubuntu variant.

Na de installatie

 

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de installatie van Ubuntu of één van zijn varianten, dan wel één van de varianten van Linux Mint, al naar gelang uw keuze. Waarschijnlijk was het simpeler dan u dacht dat het zou zijn.

Elk van de werkomgevingen kan naar eigen smaak worden ingericht, de één meer, de ander minder. Soms moeten extra plug-ins worden geïnstalleerd voor meer configuratiemogelijkheden, zoals bij GNOME. Een gebruikershandleiding voor de werkomgeving in kwestie is meestal wel beschikbaar als te installeren pakket, maar in het Engels, ook al is de voertaal van de installatie Nederlands. Ook op het internet is - zij het nogal verspreid - documentatie te vinden, die in een aantal gevallen wel in het Nederlands is. Zo biedt Linux Mint Nederlandstalige handleidingen voor Cinnamon en MATE in pdf vorm. Ook de Ubuntu documentatie is voor een belangrijk deel in het Nederlands beschikbaar. Hier volgt een lijstje:

Daarnaast zult u misschien programma’s die u toch niet nodig hebt willen verwijderen en wel gewenste maar nog niet geïnstalleerde programma’s willen installeren. Alle werkomgevingen hebben een programma voor het beheer van de software waarin u dat kunt doen. In Ubuntu heet het Ubuntu Software (in Software), en in Linux Mint Softwarebeheer. Deze programma’s halen alle software uit zgn. `opslagruimten’ (in het Engels repositories), die door de distributie worden bijgehouden en gecontroleerd, een soort `app store’ dus. Ik raad aan programma’s alleen vanuit zo’n softwarebeheerprogramma te installeren. Dan kunt u er zeker van zijn dat ze geen malware of virussen bevatten. Bovendien is er keus genoeg.

Tot slot wens ik u een vruchtbaar gebruik van Linux, welke variant u ook hebt gekozen. En ik hoop dat u geleidelijk aan steeds minder teruggrijpt op Windows.

 

Hans Lunsing, 8 maart 2016 / 19 juli 2018

Categorieën: