HCC
De grootste HCC interessegroep
 

• Nieuwsbrief 2016-2 •

Binnenkort verschijnt alweer het eerste nummer van jaargang  2016 van ons blad de "SoftwareBus". Zoals gebruikelijk gaat het vergezeld van de GigaHits-DVD die weer een verzameling zorgvuldig geselecteerde software brengt.

Niet alle leden ontvangen het blad, maar alleen degenen die zich hierop hebben geabonneerd. Mocht u nog geen abonnee zijn, dan kunt u zich hier aanmelden.

Voor klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de verzending, mail ons. Vermeld wel even uw HCC-lidnummer, naam en volledige adres, en liefst ook uw abonneenummer.

Wilt u misschien een los nummer bestellen? Klik dan hier.

Hieronder vindt u een beknopte inhoudsopgave:

Bij de voorplaat
Een nieuwe ontwikkeling binnen videobewerking is het maken van hologrammen en het bekijken ervan met behulp van een ‘home made’ viewer.

Voorwoord
Voorzitter Clemens Schellens kijkt vooruit en betrekt hierbij ook de politieke en economische ontwikkelingen. Ook roept hij op om in het nieuwe jaar tot uitvoering over te gaan van de voorgenomen plannen en daarnaast oog te houden voor ‘de mooie dingen’.

Zelf een hologram maken
Op Wikipedia is te lezen dat een hologram een driedimensionale weergave is van een object of persoon. Het 3D-effect ontstaat door lichtinval onder verschillende hoeken. Het is niet moeilijk om zelf een hologram te maken.

Veilige downloadbron
Rein de Jong zegt: ‘Ik schrijf vaak dat je software moet downloaden van een veilige bron. Wat is nu een veilige bron? Hoe herken je die? Ik geef toe dat het lastig is die te herkennen.’ Vervolgens legt hij het uit.

Hardwaredrivers veilig updaten
Wil je graag de stuurprogramma’s (drivers) van je laptop of pc actueel houden of wil je een mogelijke fout verhelpen door te zoeken naar de meest recente drivers voor je computer-hardware? Gebruik dan liever geen driver-update hulpprogramma’s. Hoe het dan wel moet, zegt Rein hier.

Online back-up-oplossingen
Een onderdeel van computergebruik dat bijna nooit voldoende aandacht krijgt,is het maken van goede back-ups. Veel mensen staan er niet bij stil hoeveel van ons leven inmiddels digitaal verloopt en wat de gevolgen zijn als daar iets mis mee gaat. Adviezen hierover door Marco Steen.

Android back-up:lokaal en in de cloud
Velen lopen rond met een Android-mobieltje. Daar staat vaak je ziel en zaligheid in:foto’s, contacten, agenda, informatie. Maar je mobieltje raakt zoek, verliest informatie of gaat stuk, of komt in verkeerde handen. Wat nu? Heb je dan een back-up? Henk van Andel geeft advies.

Fouten in Excel
Door Marco Steen. Excel is een mooi programma en er kan bijna alles mee. Dat betekent niet dat er geen problemen mee kunnen zijn.Een beetje complex spreadsheet heeft net zo veel mogelijkheden om fouten te bevatten als er functies zijn in Excel. Waarschijnlijk nog wel meer.

GigaHits 2016-1
Door Henk van Andel. Hoofditem deze keer: backuppen met AirDroid. Natuurlijk hebben we de benodigde
pc‐programma’s en Android‐apps op deze GigaHits opgenomen. Zie het artikel in de SoftwareBus, en bekijk op de GigaHits de rubriek + Android Back‐up & Restore.

En dan heb je zo’n smartphone!
Door René Suiker. Oudejaarsnacht, over de hele wereld belt men elkaar nieuwjaarswensen door. Maar de tijd dat een telefoon er alleen maar was om te bellen is allang voorbij. Wat houden al die nieuwe functies in en waar haal je ze, die ‘apps’?

QR-codes
Door René Suiker. We zien ze tegenwoordig overal, die vreemde vierkantjes met een zo op het oog ‘random’ patroon van lijntjes en blokjes. QR is de aanduiding, het staat voor ‘Quick Response’ of ‘snel antwoord’. Een QR‐code is een bepaald type tweedimensionale streepjescode die met een camera-app gelezen kan worden en je snel ergens naar toe kan brengen op het Web.

Linux op de commandoregel
Door Johan Swenker. De CLI is de Command Line Interface en de GUI is de Graphical User Interface. Onder zowel Windows als Linux is GUI de standaard omgeving, maar voor sommige activiteiten is de CLI handiger. Maar dan moet je er wel een gevoel voor krijgen.

CompUfair
Zoals gebruikelijk in ons eerste nummer van het jaar ook informatie over onze eerste CompUfair van 2016. Deze vindt plaats op zaterdag 6 februari aanstaande, zoals gewoonlijk van 10:00 tot 16:00 uur in het H.F. Witte Centrum in de Bilt. Voor nog meer informatie en de laatste aanpassingen van het programma verwijzen we u graag naar onze site.

U ziet het weer een heel aantal aantrekkelijke artikelen, dus natuurlijk kijkt u reikhalzend naar ons blad.

Hebt u echter geen abonnement, maar u wilt toch meer weten over een bepaald artikel, sluit dan via deze link een abonnement af of bestel een los nummer.

Voor adreswijzigingen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de verzending, mail ons. Vermeldt wel even duidelijk uw HCC lidnummer, naam en volledige adres, en indien mogelijk uw abonneenummer.