HCC
De grootste HCC interessegroep
 

• Nieuwsbrief 2016-6 •


Penningmeester gezocht

Op onze Algemene Ledenvergadering op 16 april 2016 stelt Marco Steen de functie van penningmeester ter beschikking. Marco heeft besloten zich niet voor een volgende periode beschikbaar te stellen. Helaas heeft de vereniging nog geen kandidaat-penningmeester weten te vinden. Iets wat je van een vereniging als CompUsers niet zou verwachten,  gelet op al de voorgaande jaren waarin deze functie altijd prima is verzorgd door de toenmalige penningmeesters.


Omtrent de inhoud van deze functie schrijft Marco het volgende:
Je maakt deel uit van het bestuur van de vereniging en bent daarmee betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De helft daarvan gebeurt via internet, voor de overige vergaderingen komt het bestuur fysiek bij elkaar.
Naast de algemene bestuurstaken stel je als penningmeester je de begroting en jaarrekening van de vereniging op en voer je de administratie. Dit bestaat onder andere uit het betalen van facturen en declaraties en de btw-aangifte.
Verder zorg je met de abonnementenadministratie voor de inkomsten van de abonnementen op de SoftwareBus. De incasso’s en het verzenden van de acceptgirokaarten wordt verzorgd door de abonnementenadministratie. Deze abonnementenadminstratie wordt door een ander kaderlid behartigd onder verantwoording van de penningmeester.
De tijdsbesteding voor deze functie kent een paar pieken rond de CompUfairs. Gemiddeld moet je rekening houden met 2-4 uur per week.
Het is van belang dat je enige ervaring hebt met het voeren van een financiële administratie.

Mocht u belangstelling hebben om deze vacature te vervullen, dan verzoeken wij u dit vóór 1 april a.s. dit voor te leggen  aan onze voorzitter: voorzitter@compusers.nl, graag voorzien van een beknopt cv.